Kommunikationer

Kommunikationer

Bussar i skolskjutstrafik och andra former av särskild kollektivtrafik bör i möjligaste mån samutnyttjas så att alla resenärer får fler resemöjligheter. En utfasning från fossila drivmedel i bussarna bör ske snarast och vara ett krav vid offentlig upphandling.

Miljöpartiet vill

Bussar i skolskjutstrafik och andra former av särskild kollektivtrafik bör i möjligaste mån samutnyttjas så att alla resenärer får fler resemöjligheter. En utfasning från fossila drivmedel i bussarna bör ske snarast och vara ett krav vid offentlig upphandling.

Vi ser också med försiktig optimism på förslag till framtida snabbtåg mellan Oslo och Stockholm, vilka visar Årjäng som ett potentiellt stopp. Vi vill vara delaktiga och driva på för att denna snabbtågslinje ska komma till så snart som möjligt.

Nyheter på Kommunikationer

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter