kommunalt

kommunalt

Årjängs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som lyssnar på personalens åsikter, tar vara på goda idéer och ger all personal en bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och goda möjligheter till fortbildning.

Miljöpartiet vill

Årjängs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som lyssnar på personalens åsikter, tar vara på goda idéer och ger all personal en bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och goda möjligheter till fortbildning. Lönerna är också viktiga för möjligheten att rekrytera och behålla personal. Lönesättningen bör vara rättvis – lika lön för likvärdigt arbete, och utgå från ett jämställdhetsperspektiv – omotiverade löneskillnader kopplade till kön får inte förekomma. Årjängs kommun ska systematiskt arbeta med lönekartläggning för att upptäcka om det finns omotiverade löneskillnader relaterade till kön.

Nyheter på kommunalt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter