Kultur/Fritid/Föreningsliv

Kultur/Fritid/Föreningsliv

Föreningslivet är en viktig part i civilsamhället och bör därför ges bra förutsättningar att fungera. Föreningar är viktiga för alla åldrar. Människor blir indragna i ett sammanhang och blir engagerade. Utifrån sina olika idéer tar föreningarna ansvar inom en rad samhällsområden.

Miljöpartiet vill

Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika aktörer bidrar till en vital demokrati. Det finns inte minst ett rikt kör- och musikliv i kommunen. Miljöpartiet de grönas kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Kulturkonsumtion är oftast mindre miljöbelastande än annan konsumtion.

Kultur- och musikskolor samt skolor – från förskola till gymnasium och folkhögskolan med sin estetiska profil – fritidsgårdar, studieförbund och bibliotek i vår kommun är viktiga för att barn och ungdomar ska få stifta bekantskap med olika kulturuttryck samtidigt som de utvecklar den egna kreativiteten. Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur inom någon form av kulturskola oavsett familjens ekonomiska förutsättningar.

Fysisk rörelse är viktig för folkhälsan och välbefinnandet. Genom resurser till ungdoms- och breddidrotten investerar vi i såväl livskvalitet som folkhälsa. De pengar som kommer idrotten och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del måste fördelas jämnt mellan könen.

Föreningslivet är en viktig part i civilsamhället och bör därför ges bra förutsättningar att fungera. Föreningar är viktiga för alla åldrar. Människor blir indragna i ett sammanhang och blir engagerade. Utifrån sina olika idéer tar föreningarna ansvar inom en rad samhällsområden.

Nyheter på Kultur/Fritid/Föreningsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter