Äldrepolitik

Äldrepolitik

Utökat anhörigstöd
Det ska vara och kännas tryggt att bo kvar i hemmet när man blir äldre. Därför vill vi att man fortsätter att utveckla en trygg äldreomsorg som ger god omvårdnad och erbjuder äldre delaktighet samt ökat inflytande över sin vardag. Vi vill att man satsar på boenden där människor i olika åldrar möts på ett naturligt sätt genom att utveckla och anpassa befintliga fastigheter för att möjliggöra kvarboende även när man blir äldre. Många äldre vårdas av anhöriga. För att underlätta för de närstående behövs ett bra anhörigstöd. Därför vill vi att det ges förutsättningar att utveckla stödet, så fler kan ta del av det.

Nyheter på Äldrepolitik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter