Större personaltäthet i skola och förskola

Ungdomar är kommunens största resurs och detta skall märkas i våra skolor. Skolan måste vara en trygg plats för alla, där elever får det stöd och den tid som krävs för att lyckas.

Skolans pedagogiska personal måste ges möjlighet att spendera mer tid med sina elever och mindre tid framför datorer och papper. Förskolan ska med god pedagogik, omsorg och lek ge alla barn en bra start.

Vi vill att barngrupperna blir mindre i förskola, skola och fritids. Förstärk elevhälsan, med fler specialpedagoger. Vi vill upprätta ett internat för gymnasieelever med lång resväg där det finnspersonal som vuxenstöd. Estetiska ämnen, friluftsliv och fysisk aktivitet bör öka i skolan. Skolvägen och hållplatserna för skolbussen ska vara trafiksäkra. Vi vill öka ungdomsinflytande genom att sänka rösträttsålder till 16 år till KF valet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: