Det är vi, som delar den här planeten nu, som avgör framtiden. Våra barn
kommer att fråga oss vad vi gjorde när vi stod inför klimathotet.
Klimatförändringarna är något som går att påverka även lokalt, där vår
vision är att Åtvidaberg blir en kommun som ligger i framkant i
omställningen för en hållbar värld. Vi vill göra det enkelt för dig som bor
i Åtvidaberg att göra rätt och se till att kommunens verksamhet är ett
föredöme.
Vi behöver agera NU. Klimatet kan inte vänta.

 

Vi vill:
• Att Åtvidaberg har som mål att bli koldioxidneutralt senast 2035.
• Öka kommunens hållbarhetsresurser
• Införa hushållsnära sortering genom fyrfackstunnor i hela
kommunen
• Verka för alternativa möjligheter till pendlande, exempelvis via
kollektivtrafik eller samåkning.
• Klimatanpassa Åtvidaberg. Det förändrade klimatet med ökat
skyfall, värmeböljor och torka som följd behöver tas hänsyn till vid
i stadsplanering. Grön infrastruktur och ekosystemtjänster i
tätbebyggelse är bra klimatanpassningsåtgärder och reglerar
temperatur samt fångar upp vatten vid extrema skyfall. Även
information för att öka kunskap om klimatförändringen och dess
effekter är en viktig åtgärd för våra invånare.
• Utöka laddinfrastrukturen i kommunen. Vi vill även se över
möjligheterna att etablera en biogasmack.
• Minska mängden kastad mat i kommunens verksamheter
• Klimatanpassa maten genom att servera 100% närproducerat och
ekologiskt och mindre kött. Vi vill även att det köttet som serveras
är producerat efter högsta möjliga djurskyddskrav.

Nyheter på Energi och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter