Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens
och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på
naturen och människan. För Åtvidaberg betyder det att stärka miljö- och
naturvård och att ha väl fungerande ekosystemtjänster. Miljöhänsyn
bör vara en viktig del i alla kommunens beslutsprocesser. Det är också viktigt att
vi som bor i Åtvidaberg får information om och tillgång till den natur som
finns i vår vackra kommun på ett hållbart sätt.

 

Vi vill:
• Införa/öka mängden ekosystemtjänster i våra tätbebyggda
områden
• Verka för att kommunen följer utvecklingen hos speciellt viktiga
biotoper och arter (till exempel ansvarsbiotoper och hotade arter)
genom att upprätta en lista över kommunala ansvarsarter och
ansvarsbiotoper.
• Öka miljökraven i kommunala upphandlingar.
• Att kommunen verkar för hävd genom bete eller slåtter av
strandängar, till exempel Grebo strandängar invid Ärlången.
• Att ett fågeltorn med information byggs vid Grebo strandängar.
• Att information om möjligheterna till rörligt friluftsliv i kommunen
sammanställs och finns tillgänglig i tryckt format och digitalt via
kommunens hemsida och mobilapp.

Nyheter på Energi & Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter