Sveriges befolkning blir allt äldre. Det är positivt att många får vara friska längre och en trygg äldreomsorg kan medverka till detta. Alla ska ha möjlighet till ett tryggt och aktivt liv, även när man blir äldre. Resurser måste avsättas och åtgärder vidtas för att alla ska få den stimulans som de behöver. Ensamhet och psykisk ohälsa blir all vanligare bland den äldre befolkningen. Detta behöver åtgärdas.

 

Vi vill:
• Minska oönskad ensamhet bland äldre
• Förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos äldre
• Använda kultur och underhållning som en del av sysselsättningen
inom omsorgen.
• Arbeta för en ökad grundbemanning i omsorgen samt erbjuda stöd
till körkort som ett sätt att få fler behöriga medarbetare inom
omsorgen.
• Förse äldreomsorgen med bättre digitala verktyg som är likvärdiga
i alla kommunens verksamheter.

Nyheter på Äldreomsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter