Skola och förskola

Skolans viktigaste resurs är lärarna och vi i Åtvidaberg behöver bli bättre på att ta hand om de lärare vi har samt attrahera fler att söka sig till vår kommun. Vi vill satsa på att förbättra både den fysiska och psykiska arbetsmiljön för både personal och barn genom åtgärder i lokalerna och minskade barngrupper. Barn och ungdomar ska få viljan och redskapen att lära och utvecklas genom livet. Barn ska lära sig att läsa, skriva, räkna, skapa och delta i samhället. Det finns inte lyckade och misslyckade barn – alla har rätt att lyckas och utvecklas.

 

Vi vill:
• Att samtliga skolor och förskolor i Åtvidaberg ska erbjuda en
utemiljö som stimulerar lärande och ger goda förutsättningar för
kreativitet och undervisning.
• Utveckla samarbete mellan skola och barnomsorg och sjukvården
för att fler barn och unga ska få hjälp tidigt av exempelvis logoped,
habilitering och psykolog.
• Införa normkritiskt värdegrundsarbete genom hela skoltiden.
• Att alla barn i förskolan får frukt. Inga barn ska behöva ha med sig
frukt hemifrån.
• Öka tillgängligheten för kulturaktiviteter för alla barn i
kommunens skolor och förskolor.
• Införa fortbildningstid för personal inom skola och förskola.
• Utreda hur vikariebristen i kommunen kan åtgärdas, exempelvis
genom vikariemässa eller förbättrade arbetsvillkor för vikarier.

Nyheter på Barn och förskola

Åtvidaberg, 14 maj 2022

För en skola där alla får vara sitt bästa jag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter