Bostäder & stadsutveckling

Bostadsbyggandet i Avesta måste öka för att ge fler personer möjlighet till en egen bostad. Vi vill skapa bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande samt en hållbar stadsutveckling - för ett levande Avesta.

Under den kommande mandatperioden vill vi:

  • Skapa incitament för att bygga billiga och enkla bostäder. Alla som behöver ska kunna ges möjlighet till en egen bostad.
  • Skapa bostadsområden med mångfald av fristående villor och flerfamiljshus.
  • Att solceller och förnybar energi ska vara en sjölvklarhet ich i så stor utsträckning som möjligt integreras i all kommunal nybebyggelse.
  • Etablera fler odlingslotter som förhöjer värdet på grönområden för såväl kommunen som för den enskilde invånaren.
  • Satsa på ökad förmåga till krisberedskap för att kunna möta upp risken för framtida kriser och skogsbränder.
  • Satsa på en ökad förmåga till självförsörjning i Avesta kommun vid krislägen.
  • Verka för ett tryggt, säkert och tillgängligt stadsrum, för alla.
  • Bevara centrumhandeln och ett levande centrum samt göra stadskärnan mer attraktiv samtidigt som satsningar görs på handeln kring Dalahästen, för en balanserad och adekvat stadsbild.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: