Demokrati och jämlikhet

Avesta ska vara en kommun som inte accepterar att skillnad görs mellan personer oavsett anledning. Dessutom ska vi ligga i framkant vad gäller invånarnas möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör dem samt vara lyhörda på invånarnas idéer till förändring i kommunen.

Under den kommande mandatperioden vill vi:

  • Att principen om lika lön för lika arbete ska gälla inom hela Avesta kommuns verksamhet. Det ska råda nolltolerans mot diskriminering.
  • Utöka ungdomsdemokratin genom att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder till 16 år vid val till kommunfullmäktige.
  • Främja medborgarnas möjligheter till att lämna in medborgarförslag till Avesta kommun.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: