Integration

Avesta har tagit ett stort ansvar i mottagandet av nyanlända. Nu måste vi ta vårt ansvar att integrera dem i samhället för att alla ska kunna bidra till utvecklingen av vårt gemensamma Avesta.

Under den kommande mandatperioden vill vi:

  • Prioritera att integrera våra nyanlända som individer i samhället.
  • Att SFI-utbildningen görs om så att teori och praktik kombineras.
  • Fortsätta satsningen på yrkesutbildningar för de nyanlända som saknar annan utbildning.
  • Särskilda insatser för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden genom exempelvis arbetsintegration ovh hjälpa företag i behov av arbetskraft att komma i kontakt med nyanlända som uppbär kommunalt försörjningsstöd.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: