Kultur & Fritid

Vi vill att alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Därför vill vi värna om vårt stora och breda föreningsliv och fortsätta utvecklingen för möjligheterna till spontanidrott i hela kommunen. Vi vill ha en levande kultur för att alla i Avesta ska kunna utöva och utveckla sitt kulturella intresse.

Under den kommande mandatperioden vill vi:

  • Satsa på vårt stora och levande föreningsliv samt stötta våra föreningar att bevara och utveckla sin verksamhet för såväl unga som äldre.
  • Verksa för att bevara och utöka bredden av aktiviteter i Kulturskolans verksamhet.
  • Satsa på kommunala rekreationsområden, promenad- och träningsstråk, skogsområden samt göra dem tillgängliga för fler och under större del av året.
  • Utveckla Sportparksområdet med fler aktiviteter.
  • Bevara våra kommunala turistmål såsom Visentparken och Verket samt se över möjligheterna till ekoturism inom kommunen.
  • Utveckla och göra Verket attraktivt för företag och organisationer att anordna aktiviteter, evenemang och konferenser.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: