Styrelsen

Från och med årsmötet 2017 har vi nu istället en styrelse istället för en ledningsgrupp, i enlighet med nya normalstadgar som antogs vid samma tillfälle. Styrelsen leder partiets interna arbete och verksamhet. Efter årsmötet 2018 har styrelsen för Miljöpartiet i Avesta följande sammansättning:

vakant, ordförande.

- Heidi Sjungargård, vice ordförande.

- Gunnar Månsson, ekonomiansvarig samt ansvarig för medlemsregistret.

- Linus Fransson, ledamot samt webbansvarig.

- Lillebil Lundqvist, ledamot.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: