Bostäder & stadsutveckling

Bostäder & stadsutveckling

Bostadsbyggandet i Avesta måste öka för att ge fler personer möjlighet till en egen bostad. Vi vill skapa bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande samt en hållbar stadsutveckling – för ett levande Avesta.


Under den kommande mandatperioden vill vi:

  • Skapa incitament för att bygga billiga och enkla bostäder. Alla som behöver ska kunna ges möjlighet till en egen bostad.
  • Skapa bostadsområden med mångfald av fristående villor och flerfamiljshus.
  • Att solceller och förnybar energi ska vara en sjölvklarhet ich i så stor utsträckning som möjligt integreras i all kommunal nybebyggelse.
  • Etablera fler odlingslotter som förhöjer värdet på grönområden för såväl kommunen som för den enskilde invånaren.
  • Satsa på ökad förmåga till krisberedskap för att kunna möta upp risken för framtida kriser och skogsbränder.
  • Satsa på en ökad förmåga till självförsörjning i Avesta kommun vid krislägen.
  • Verka för ett tryggt, säkert och tillgängligt stadsrum, för alla.
  • Bevara centrumhandeln och ett levande centrum samt göra stadskärnan mer attraktiv samtidigt som satsningar görs på handeln kring Dalahästen, för en balanserad och adekvat stadsbild.

Nyheter på Bostäder & stadsutveckling

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter