Demokrati och jämlikhet

Demokrati och jämlikhet

Avesta ska vara en kommun som inte accepterar att skillnad görs mellan personer oavsett anledning. Dessutom ska vi ligga i framkant vad gäller invånarnas möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör dem samt vara lyhörda på invånarnas idéer till förändring i kommunen.


Under den kommande mandatperioden vill vi:

  • Att principen om lika lön för lika arbete ska gälla inom hela Avesta kommuns verksamhet. Det ska råda nolltolerans mot diskriminering.
  • Utöka ungdomsdemokratin genom att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder till 16 år vid val till kommunfullmäktige.
  • Främja medborgarnas möjligheter till att lämna in medborgarförslag till Avesta kommun.

Nyheter på Demokrati och jämlikhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter