Kultur & Fritid

Kultur & Fritid

Vi vill att alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Därför vill vi värna om vårt stora och breda föreningsliv och fortsätta utvecklingen för möjligheterna till spontanidrott i hela kommunen. Vi vill ha en levande kultur för att alla i Avesta ska kunna utöva och utveckla sitt kulturella intresse.


Under den kommande mandatperioden vill vi:

  • Satsa på vårt stora och levande föreningsliv samt stötta våra föreningar att bevara och utveckla sin verksamhet för såväl unga som äldre.
  • Verksa för att bevara och utöka bredden av aktiviteter i Kulturskolans verksamhet.
  • Satsa på kommunala rekreationsområden, promenad- och träningsstråk, skogsområden samt göra dem tillgängliga för fler och under större del av året.
  • Utveckla Sportparksområdet med fler aktiviteter.
  • Bevara våra kommunala turistmål såsom Visentparken och Verket samt se över möjligheterna till ekoturism inom kommunen.
  • Utveckla och göra Verket attraktivt för företag och organisationer att anordna aktiviteter, evenemang och konferenser.

Nyheter på Kultur & Fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter