Styrelsen

Styrelsen

Från och med årsmötet 2017 har vi nu istället en styrelse istället för en ledningsgrupp, i enlighet med nya normalstadgar som antogs vid samma tillfälle.
Styrelsen leder partiets interna arbete och verksamhet.
Efter årsmötet 2018 har styrelsen för Miljöpartiet i Avesta följande sammansättning:

– vakant, ordförande.

Heidi Sjungargård, vice ordförande.

Gunnar Månsson, ekonomiansvarig samt ansvarig för medlemsregistret.

Linus Fransson, ledamot samt webbansvarig.

Lillebil Lundqvist, ledamot.

Nyheter på Styrelsen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter