Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Avesta ska vara en klimatneutral och giftfri kommun. Alla ska kunna leva goda liv utan att försämra livsvillkoren för andra människor, naturen eller kommande generationer.


Under den kommanda mandatperioden vill vi:

  • Verka för ett klimatneutralt och giftfritt Avesta.
  • Bevara och utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken med fler turer kvällar, helger och nätter samt utökade linjer.
  • Öka antalet laddstolpar för elfordon i Avesta kommun.
  • Uppföra ett utökat och mer sammanlänkat cykelvägnät med bättre underhåll samt säkerhets-, tillgänglighets- och trygghetsåtgärder.
  • Inrätta fler cykelparkeringar och cykelparkeringar med tak och hög säkerhet.
  • Prioritera och bevara den biologiska mångfalden.
  • Satsa på sol- och vindkraft.
  • Skapa förutsättningar för kommuninvånare att enkelt göra aktiva miljösmarta val.
  • Öka andelen närproducerade och ekologiska varor inom den kommunala kostserveringen.
  • Öka kommunens åtagande i frågor kring ett hållbart samhälle och rättvisefrågor, inom ramen för exempelvis Sveriges Ekokommuner och Fairtrade City.

 

Nyheter på Miljö och hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter