Omsorg

Omsorg

Alla människor ska kunna ha möjlighet till en aktiv, meningsfull och behaglig tillvaror hela livet. Därför vill vi satsa på en attraktiv omsorg där såväl brukare som personal känner hög grad av kvalité och trygghet.


Under den kommande mandatperioden vill vi:

  • Satsa på en trygg och behaglig miljö för såväl brukare som personal inom äldreomsorgen.
  • Värna om ökad kvalité och bemanning inom omsorgen.
  • Minska antalet personer som en brukare inom hemtjänsten får träffa inom en 14-dagarsperiod till maximalt 10 personer från dagens höga antal.
  • Se till att tillgången av platser på äldreboenden möter behov och efterfrågan.
  • Främja anpassning av egna bostäder för att äldre tryggt ska kunna bo kvat i det egna hemmet samt genom att använda ny teknik underlätta och skapa trygghet för såväl personal som brukare.
  • Se till att det finns kreativa, stimulerande och taktila miljöer där äldre kan aktivera sig i närhet till äldreboenden.
  • Bekämpa ensamheten bland äldre genom att anställa personal som särskilt ska arbeta med dessa frågor.

Nyheter på Omsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter