Förskola och skola

Förskola och skola

Våra barn är vår framtid. Grunden för goda livsförutsättningar läggs i skolgången. Därför vill vi fortsätta arbetet med att utveckla kommunens goda förskola samt vända den negativa trenden i Avestas skolor och skapa en bra skola – för alla.


Under den kommande mandatperioden vill vi:

  • Att Avesta kommun ska vara fortsatt topp 5 i Sverige avseende personaltäthet i förskolan.
  • Att Avesta kommun ska tillämpa principen "ett barn – en plats" för att garantera små barngrupper i förskolan.
  • Genomföra en total genomlysning av skolorganisationen i Avesta kommun för att vända trenden med sjunkande resultat och öka kunskapsnivån i våra skolor. Skolan ska vara en högprioriterad kommunal verksamhet!
  • Att alla elever ska garanteras en god fysisk och psykisk hälsa i skolgången.
  • Att skolan ska vara till för alla. Vi ska storsatsa på resurser till elever i behov av särskilt stöd.
  • Satsa på stöd till lärarna så att de kan lägga mer tid på undervisning.
  • Att gruppstorlekarna i Avesta kommuns skolor inte ska överstiga 20 elever per klass.
  • Satsa på lärarnas arbetsvillkor och verka för höjda lärarlöner, det måste vara attraktivt att vara lärare i Avesta kommun.
  • Att Avesta kommuns skolor ska vara högt tekniskt utvecklade för att ge extra stöd till inlärning och ökade skolresultat.

Nyheter på Förskola och skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter