Villkor för medlemskap i Miljöpartiet

1. Vision

Miljöpartiet de grönas vision är uthålliga, demokratiska samhällen, lokalt och globalt inom naturens ramar – dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.

2. Idé

Miljöpartiet de grönas idé är

  • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • solidaritet med kommande generationer
  • solidaritet med världens alla människor.

3. Ändamål

Miljöpartiet de gröna har till ändamål att

  • främja en politisk utveckling i enlighet med partiets program och kongressens beslut,
  • erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt till ett hållbart och positivt engagemang.

4. Medlemskap

Var och en som vill verka i enlighet med Miljöpartiets program och stadgar och som betalat fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap i partiet. Medlemmar ansluts till riksorganisationen samt partidistrikt och lokalavdelning. Medlemmar får inte vara med i mer än en lokalavdelning. Medlemmar kan själv välja att närsomhelst avsluta sitt medlemskap. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

5. Hantering av personuppgifter

När du ansöker om medlemskap ​hanterar vi dina personuppgifter i Miljöpartiets medlemsregister.​ Hanteringen följer gällande lagstiftning. Miljöpartiets integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi hanterar och hur.

6. Ändring av villkoren

Villkoren för medlemskap kan ändras av Miljöpartiets högsta beslutande organ, kongressen.

7. Kontaktuppgifter

Miljöpartiet de gröna
Storkyrkobrinken 7
100 12 Stockholm

E-post: service@mp.se
Telefon: 08-545 224 50
Organisationsnummer: 802009-9811