Äldreomsorgen

Äldreomsorgen

Tillräckligt mycket personal.
Vi vill öka bemanningen i äldreomsorgen. Personalens antal ska aldrig vara lägre än vad de äldre behöver. Det är viktigt att de äldre får möjlighet att vara aktiva och delta i t.ex. kulturevenemang.

Nyheter på Äldreomsorgen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter