Grön Arbetsmarknad

Vi vill:

  • Att alla gymnasieungdomar i Borås Stad fortsatt erbjuds feriejobb

  • Att Borås Stad ska sänka arbetstiden med bibehållen lön för de yrkesgrupper som mest behöver det

  • Att Borås Stad ska stödja olika arbetstidsmodeller för att öka de anställdas möjlighet att påverka sin egen arbetstid och vardag

  • Öka förutsättningarna för ”Gröna jobb” till exempel inom återbruk, skötsel av gröna ytor, hantverk, ekologisk produktion samt bruk och utveckling av miljöteknik

  • Kraftfullt satsa på fler jobb åt unga och nyanlända invandrade

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: