Barn och unga

Vi vill:

  • Att kommunen fortbildar kommunens personal inom mångfald och normkritik

  • Att utevistelse i skog och natur ska vara en viktig del i förskolans verksamhet

  • Anställa en barnrättsstrateg i kommunen

  • Att kommunen erbjuder barn och unga möjligheten att åka på kollo, komma ut i naturen och andra meningsfulla aktiviteter

  • Verka för utökade resurser till verksamheter som arbetar med barn och unga som lider av psykosocial ohälsa

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: