Ekonomi och upphandling

Vi vill:

  • Att Borås Stad i upphandlingar ska ställa tydliga krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

  • Att Borås Stad arbetar med ett socialt investeringsperspektiv, vilket betyder att det förebyggande arbetet mot ohälsa och utanförskap ökas och effektiviseras för att på sikt ge minskade kommunala kostnader

  • Att endast företag med avtal i nivå med svenska kollektivavtal ska få uppdrag av kommunen

  • Främja alternativa och mer hållbara ekonomiska modeller till exempel delande ekonomi och cirkulär ekonomi

  • Utreda om något av de kommunala bolagen kan drivas som allmänintressebolag

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: