En stad för alla

Vi vill:

  • Driva en aktiv integrationspolitik och involverar alla samhällets aktörer

  • Rusta upp områden med låg socioekonomisk standard till moderna, miljövänliga områden

  • Tillgängliggöra kommunens hemsida på flera språk

  • Att Borås Stad påbörjar ett arbete med faddrar till nyanlända medborgare

  • Starta upp urbana utvecklingsprojekt i flera av stadens stadsdelar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: