Klimat, Energi och Miljö

Klimatet kan inte vänta. Vi måste agera NU! Och det måste ske med beslutsamhet och kraft. Den extremt varma och torra sommaren 2018 är en förvarning – extremväder kommer att bli vanligare. Miljöpartiet har i åratal varnat för klimathotet och kommer att fortsätta med det. Men ett varmare klimat betyder inte att varje enskild kommande sommar blir extrem. Därför behövs Miljöpartiet, i Sverige och i Borås. Om kommande somrar blir svalare är risken stor att andra partier glömmer. Men klimathotet finns kvar, även om det inte syns. Och Miljöpartiet kan lova en sak – vi glömmer inte. Därför är det klokt att rösta på Miljöpartiet.

Det ska vara enkelt att göra miljö- och klimatsmarta val. Vi vill agera offensivt och vara i framkant inom klimat och miljö och ta en aktiv roll för att Borås ska vara en föregångare i Sverige och världen. Vi vill bygga ett energisystem som helt bygger på energi från förnybara källor som vatten, skog, vind och sol.

Vi gröna ser det som en huvuduppgift att ställa om samhället och säkra fungerande ekosystem, friskt vatten, ren luft och odlingsbar jord. Det ska löna sig att vara miljösmart i såväl snabbköpskassan som styrelserummet.

Vi vill:

  • Att användning av solenergi ska utvecklas vidare. Vi ska bygga en solcellspark där både företag och privatpersoner kan vara med som andelsägare.

  • Minska energiåtgången i den kommunala verksamheten med 25% till år 2020

  • Stärka arbetet för att säkra biologisk mångfald samt att ge det arbetet utökade resurser

  • Att fler biogasstationer etableras samt att stadens produktion av biodrivmedel ökar

  • Att tillgängligheten till återvinningscentraler ökar

  • Att Borås Stad ska motverka användandet av skadliga kemikalier som används i kommunens verksamhet

  • Att kommunala bostadsbolag ska ha individuell mätning av energi- och vattenförbrukning i varje lägenhet

  • Att Borås Stad ska vara mycket restriktiv med dispenser från strandskyddet i kommunen

  • Att Borås Stad bygger fler laddningsstaioner för el-bilar och el-cyklar

  • Att all mat i Borås Stads verksamheter ska vara 100% ekologisk år 2025

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: