Fair Trade

Borås Stad är idag en Fair Trade City, något vi är stolta över och som miljöpartiet i Borås var en drivande kraft för att införa.

Genom att arbeta för Fairtrade-märkta eller andra etiskt märkta produkter bidrar Borås Stad till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Vi vill dock ställa högre krav på att kommunen använder sin upphandlingsavdelning för att säkra att sociala krav ställs vid upphandling. Vi anser inte att Borås Stad skall köpa några produkter där det finns risk att man bryter mot mänskliga rättigheter. För att veta vilka produkter där risker finns vill vi göra en utredning av vilka varor och varugrupper där riskerna är som störs för att höja medvetenheten på upphandlingsenheten och ta fram sociala krav för de varorna och varugrupperna.

Det är även självklart att kommunen själv föregår med gott exempel och använder sig av etiskt märkta produkter vid evenemang och representation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: