Fritid och Folkhälsa

Vi vill:

  • Jobba med långsiktighet i den sociala investeringsfonden

  • Skapa fler och längre vandringsleder, typ vildmarksleden, och att underhålla de befintliga

  • Att Borås Stad har jämställda villkor för flickors och pojkars idrottande och fritidsintressen

  • Att ledare inom idrotts- och föreningsliv erbjuds utbildning i normkritik och HBTQ

  • Ekonomiskt och praktiskt stödja ungdomars egna initiativ för en aktiv fritid

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: