Grön Stad

Vi vill:

  • Rusta upp Norrby och Hässleholmens allmänna ytor och göra dem levande och attraktiva

  • Utveckla stadsnära odling i bostadsområden, underlätta odling av lokal matproduktion samt att ta fram en odlingsplan

  • Verka för en ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbar turist- och evenemangsstad

  • Att lokal handel och centrumhandeln uppmuntras och att etablering av externa köpcentrum motverkas

  • Tillgängliggöra Krokshallsberget för möten, näringsliv och aktiviteter

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: