IT

I vår gröna politik för Borås stad tycker Miljöpartiet i Borås att grön IT är en självklarhet. Grön IT handlar om att ställa om verksamheten för att bland annat spara energi, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Ett sätt att göra detta är att ställa höga krav på den IT-hårdvara som kommunen köper in, krav på energi och miljöprestanda är dessutom lönsamt då man samtidigt sänker driftskostnaderna. Ett annat sätt är att arbeta med den befintliga maskinparken med åtgärder som till exempel att återvinna värme- energi från serverhallar eller att se till att datorer inte kan stå på oanvända under längre perioder.

Om man dessutom använder sig av ett koncept för Grön IT i verksamheterna kan man arbeta med fler områden. Strategier för exempelvis ruttoptimering i hemtjänsten, byta ut möten som innebär långa resor till E-möten och olika typer av effektiviseringar ger både miljövinster och sänker kostnaderna för verksamheterna.

Grön IT är för Miljöpartiet i Borås en självklarhet, då det ger en positiv effekt både för miljön och för ekonomin. Vi vill även att  Grön IT ska vara socialt hållbart, därför är det viktigt för oss att upphandlingen sker med högt ställda sociala krav som garanterar att produkterna har framställts på ett sätt som inte bryter mot mänskliga rättigheter.

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland IT

Bredbandsutbyggnaden är oerhört viktig för att företagande och vardagsliv ska fungera i regionen.

Läs mer

Det finns idag bredband på många håll, men det är viktigt att alla har tillgång till snabb digital kommunikation för att människor och företag ska kunna utveckla sina idéer och drömmar. För att göra pendlande med kollektivtrafiken än mer attraktivt är det avgörande att det finns god bredbandstillgång vid de regionala pendlingsstråken.

IT bidrar och kommer än mer att bidra till att göra livet enklare och säkrare inom hälso- och sjukvården. Inte minst för patienter med behov av daglig tillsyn kommer e- hälsa att leda till bättre vård än tidigare. Insatserna minskar också transporterna och är därmed en investering för bättre miljö. Utvecklingen på IT- området ska också nyttjas bättre av våra egna kulturverksamheter. Respekten för den enskildes integritet ska vara vägledande vid beslut om IT-system. I takt med den ökande digitaliseringen är det av största vikt att regionen har en hög och tillförlitlig IT-säkerhet, inte minst när det gäller känslig patientinformation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: