Nej till de nordliga korridorerna och station vid Knalleland

Nej till de nordliga korridorerna och station vid Knalleland

Vi vill som tidigare se att det snabbt byggs ny järnväg mellan Borås och Göteborg med restid på 35 minuter. Men Trafikverket måste välja bort de nordliga sträckningarna verket föreslår.
Dessa skulle ge stor påverkan på människor och natur i ett jämförelsevis orört område.

"Den senaste tiden har vi sett ett stort engagemang från människor som bor i områden som berörs av dessa korridorer, och vi vill vara tydliga i att vi delar deras uppfattning", säger kommunalrådet Tom Andersson (MP), "vi vill inte heller att järnvägen ska byggas där."

Det handlar om korridorerna Hindås och Bollebygd Nord/Hestra, som leder till en föreslagen station på en bro över Knalleland. Partierna i Mitt-S-samverkan, som styr Borås och där Miljöpartiet ingår, föreslår att staden uppmanar Trafikverket att välja bort dessa korridorer.

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter