Landsbygdsutveckling

Vi vill:

  • Att kollektivtrafiken på ett eller annat sätt ska innefatta alla i Borås Stad

  • Bygga ut bredbandsnätet på landsbygden

  • Underlätta för biogasproduktion på landsbygden

  • Att Borås samordnar skyddet av arter, biotoper och naturområden med grannkommuner för att skapa större skyddsområden

  • Att där förnyelsebar energi byggs ska boende och verkande i närheten ha möjlighet att bli andelsägare

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: