Stad, Land och Kollektivtrafik

Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle.

Att planera och bygga energisnålt och med så lite behov av transporter som möjligt, både av människor och gods, hjälper oss på sikt att nå målen. För att klara livet i staden måste vi också utveckla landsbygden. Ett fungerande samspel mellan stad och landsbygd, där landsbygden inte bara ses som en producent till staden, utan finns också för sin egen skull, måste utvecklas. Färre bilar och p-platser minskar klimatutsläppen samtidigt som det frigör ytor till bostäder, parker och cykelvägar. För att fler ska välja att cykla och gå krävs det politiska prioriteringar Cykelvägarna måste bli bättre, säkrare och få mer plats. Det ska vara enkelt att cykla, gå och åka kollektivt i Borås!

Vi vill:

 • Behålla kollektivtrafikens knutpunkt i centrum

 • Införa avgiftsfri kollektivtrafik på helgdagar för boråsarna

 • Att ett alternativ såsom ”bondens marknad” finns för att uppmuntra de som har företag som marknadsför närproducerade och ekologiska varor

 • Att Borås Stad aktivt uppmuntrar stadsodling

 • Att Borås Stad och de kommunala bostadsbolagen ska starta lokala bilpooler som kan användas av de boende och allmänheten

 • Att Borås Stad ska vara restriktiv med att upplåta mark åt kommersiella reklampelare

 • Att Borås ska värna om stadens grönområden

 • Bevara och restaurera Borås ängar, åkrar och betesmarker för att bevara den biologiska och kulturella mångfalden

 • Att Borås upprättar en plan om strategisk parkeringspolitik som verkar för ett bilfritt centrum och med goda anslutningar till kollektivtrafik

 • Att Borås Campus blir bilfritt

 • Införa fria skolkort för alla skolbarn

 • Införa Mobility management som planeringsmetod för att utgå från människan och barriärer istället för vägar och logistik

 • Att Borås upprättar en plan om strategisk parkeringspolitik som verkar för ett bilfritt centrum och med goda anslutningar till kollektivtrafik

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: