Näringsliv och arbetsmarknad i Botkyrka

Lyssna

Grunden för en grön ekonomi är människors skaparkraft och engagemang. Allas rätt till jobb och egen försörjning är en förutsättning för ett hållbart samhälle där alla ges möjlighet till ett gott liv.

Vi vill skapa ett kluster av miljöteknikföretag i Botkyrka. Foto: Pexels (CC0)

Miljöpartiet vill

  • Skapa ett kluster av miljöteknikföretag i Botkyrka
  • Lokaler för små näringsverksamheter i alla stadsdelar
  • Samverka för fler sommarjobb, praktik- och lärlingsplatser hos företagen
  • Ge förutsättningar för företag att jobba med arbetslösa långt från arbetsmarknaden

 

Ett modernt hållbart näringsliv/företagande är motorn för hållbar utveckling och det ska finnas goda förutsättningar för små, medelstora och stora företag att etablera sig och växa i Botkyrka. En grön omställning skapar många jobb inom forskning, hantverk och service. Miljöpartiet anser att Botkyrka kommun har de bästa förutsättningarna för ett kunskapsintensivt miljö- och klimatinriktat näringsliv. Sociala företag som drivs utan vinstintresse fyller också en viktig funktion för att hjälpa dem som står långt från arbetsmarknaden.

 

Botkyrkaborna skall vara väl rustade för anställning eller eget företagande. Utbildning är vägen till arbete och genom vuxenutbildning får många en chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Folkhögskola är ett bra komplement till traditionella skolformer. Unga kan behöva särskilt stöd för att ta steget in på arbetsmarknaden.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: