Arbetsmarknad & näringsliv

Grunden för en grön ekonomi är människors skaparkraft och engagemang. Allas rätt till jobb och egen försörjning är en förutsättning för ett hållbart samhälle där alla ges möjlighet till ett gott liv.

Vi vill arbeta för ett mer hållbart arbetsliv

Miljöpartiet vill

  • Genomföra försök med arbetstidsförkortning inom någon enhet i de kommunala verksamheterna
  • Ökat stöd till nyanlända och personer med funktionshinder som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden
  • Lokaler för mindre näringsverksamheter i stadsdelar och bostadsområden
  • Mer resurser till vuxenutbildning samt att i större utsträckning integrera SFI (Svenska för invandrare), arbetsmarknadsåtgärder och jobb. Vuxenutbildning ska finnas även i norra Botkyrka.

 - - - - -

Grunden för en grön ekonomi är människors skaparkraft och engagemang. Allas rätt till jobb och egen försörjning är en förutsättning för ett hållbart samhälle där alla ges möjlighet till ett gott liv.

Tyvärr ser vi dock idag att alldeles för många botkyrkabor står utanför arbetsmarknaden och även om arbetslösheten gått ner de senaste åren så ser vi ändå att vi måste göra mer från kommunens sida med att stärka kommuninvånarnas möjlighet till egen försörjning. Vi vill att fler företag ska lockas till kommunen så att fler arbetstillfällen skapas samtidigt som vi också stärker individens egen anställningsbarhet.

Vi vill arbeta för ett mer hållbart arbetsliv. Alltför många drabbas av skadlig stress och ohälsa i sitt arbete. Ett hållbart arbetsliv ger mer tid för ideellt engagemang, föräldraskap och folkhälsa.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: