En meningsfull fritid för alla barn

Barnens tillgång till fritidsaktiviteter får inte vara en klassfråga

För vissa är det en självklarhet att skjutsa barnen till fotbollsträning och dans. Att betala diverse avgifter och resor. För andra är det helt enkelt inte möjligt – man jobbar sena kvällar och har inte pengar över att betala för barnens aktiviteter.

Vi som kommunen har ett ansvar att se till att alla barn får tillgång till kultur och idrott. Inte minst på grund av att en meningsfull fritid är en viktig pusselbit i att skapa ett tryggare Botkyrka.

Barn som får en trygg och jämlik skolgång samtidigt som de har en meningsfull och aktiv fritid får bättre framtidsutsikter och förutsättningar för att inte glida in på den kriminella banan. Därför måste alla barn ges möjlighet att utöva kultur och idrott, oavsett familjens ekonomi. Detta är särskilt viktigt för de barn som står långt ifrån detta idag.

Inget barn ska falla mellan stolarna. Våra barns tillgång till en meningsfull fritid får inte vara en klassfråga.

Ojämlik tillgång till kultur och idrott handlar både om en ren kostnadsfråga, om man har råd med exempelvis terminsavgifter eller teaterbiljetter, och en logistikfråga, det vill säga om man har tid att skjutsa till träningar och andra aktiviteter.

I Botkyrka har flertal satsningar på detta område genomförts tidigare. Exempelvis har kommunen utökat stöd till sommarlovsaktiviteter, särskilt för barn i familjer med svaga socioekonomiska förutsättningar, under pandemin. Vi har även Fritidsbanken, ett bibliotek med sport- och fritidsprylar som kan lånas gratis. Dessa satsningar är oerhört viktiga i jämlikhetsarbetet.

Nu vill vi se en intensifiering och förstärkning av detta arbete, långsiktigt. Därför vill vi i Miljöpartiet, som ett vallöfte till den kommande mandatperioden, satsa på att främja alla barns möjligheter till en meningsfull fritid, oberoende av familjens ekonomi.

Vi föreslår bland annat att rusta upp fritidspengen. Vi ser stora möjligheter med fritidspengen, ett bidrag som personer med försörjningsstöd kan söka via kommunen för att finansiera barns fritidsaktiviteter. Det är i dagsläget förhållandevis få som får fritidspengen. Vi vill se över hur vi kan se till att fler får ta del av det här viktiga bidraget, till exempel genom bättre information om att den går att söka, samt att utöka målgruppen för bidraget.

Fritidspengen löser inte logistiken med att få iväg barn på träningar och andra aktiviteter. Därför vill vi dessutom se över möjligheterna för kommunen att underlätta genom till exempel en särskild fritidsskjuts för att transportera unga vars föräldrar inte har möjlighet att skjutsa till aktiviteter samt att ge barn till föräldrar med försörjningsstöd möjlighet till SL-kort.

För oss är det självklart –  kultur och idrott är kärnverksamhet. En jämlik skolgång för att klara grundskolan och gymnasiet, i kombination med en meningsfull och aktiv fritid: så skapar vi goda förutsättningar och framtidsutsikter för Botkyrkas barn och unga, och ett tryggare Botkyrka.

//

Deniz Bulduk (MP), gruppledare och ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Niklas Gladh (MP), kommunalråd

Relaterade nyheter

Botkyrka, 25 april 2022

Nu ska fler få ta del av fritidspengen!

Botkyrka, 14 augusti 2018

Förtäta men spara naturen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter