Liaquat Ali Khan ny ordförande för MP Botkyrka

Liaquat Ali Khan ny ordförande för MP Botkyrka


På vårt årsmöte den 17:e mars valdes Liaquat Ali Khan till ny ordförande för Miljöpartiet de gröna i Botkyrka. Liaquat Ali Khan har varit aktiv inom politiken sedan 2004. Med tiden har han varit ledamot i flera nämnder och ersättare i Botkyrkas kommunfullmäktige samt Stockholms läns landstingsfullmäktige  för ett annat parti innan han hoppade över till Miljöpartiet år 2014. Just nu sitter han som ersättare i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Arbetsmarknads- och näringslivsberedningen och som ledamot i Brottsförebygganderådet. Han har tidigare varit ledamot i lokalavdelningens styrelse och satt under det senaste året i föreningens valberedning.

– För mig som ordförande i MP Botkyrka är det viktigt att utveckla värde på medlemskapet i partiet. Det är viktigt att medlemmarna känner sig värdefulla, delaktiga och påverkar partiets hållning i aktuella politiska frågor. Den första utmaningen jag ser som ordförande är att få ihop valmanifest och politiskt program då är det viktigt att medlemmarna är delaktiga i processen. Min vision är vidare att förankra partiet hos Botkyrkabor och få Miljöpartiet att växa. Vi behöver organisera utåtriktade aktiviteter på så sätt att vi syns mera och har närkontakt med allmänheten. Jag tycker det är viktigt att ta till vara lokala profiler som vi har och hitta nya vägar för att nå olika etniska grupper och områden där valdeltagandet var låg förra valet. Vi kan tillsammans få många att engagera sig politisk och vinna massa röster på det sättet, säger han i en första kommentar

 

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter