Nu utökas Mälarskogens naturreservat

Nu utökas Mälarskogens naturreservat

Miljöpartiet jobbar för att inrätta fler naturreservat i Botkyrka. Nu har vi kommit ett steg längre med instiftandes av naturreservat i Mälarskogen.


Arbetet går vidare och nu närmar sig Botkyrka kommun målet att bilda Mälarskogens naturreservat. På senaste kommunfullmäktige beslutades att tillsätta utredningen om det kommande reservatet.

– Jag känner mig väldigt stolt och glad över att vi kommer vidare med denna viktiga fråga, säger Myrna Persson (MP), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Under arbetets gång med att bilda reservatet har området för reservatet utökats. Nya delar som föreslås bli reservat är området öster om Slagstabadet bort till Slagsta Marina, kallat Korpberget och vattenområdet utanför Slagstabadet och Korpberget.

– Utredningen visar att det finns höga naturvärden att skydda även utanför det ursprungliga området, och därför utökar kommunen området. Detta är mycket bra, säger Myrna.

I det planerade naturreservatet finns friluftsvärden och större delen har av Skogsstyrelsen avgränsats som nyckelbiotop och objekt med naturvärden.

– I området finns rödlistade och skyddsvärda arter och det känns avgörande och viktigt att vi nu kommer vidare med ärendet att skydda dessa genom att bilda naturreservat, säger Myrna Persson.

Tätortsnära grönområden i Botkyrka är viktigt för Botkyrkaborna och därför behöver detta område få ett långsiktigt skydd.

– I det här området, som planeras bli naturreservat, finns stora värden för naturliv, rekreation, friluftsliv med mera. Helt enkelt ett mycket viktigt område som kan göra skillnad för Botkyrkaborna, berättar Myrna Persson.

Kontakt

Myrna Persson
Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-886 48 25

Relaterade nyheter

Botkyrka, 2 maj 2022

Debatt: Förtätning är nyckeln för ett hållbart Botkyrka

Botkyrka, 8 februari 2022

Soporna i Kassmyra är äntligen borta

Botkyrka, 4 februari 2022

Politiska programmet: På väg mot ett grönt Botkyrka

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter