För oss är helheten avgörande - vi satsar på ett hållbart samhälle för alla

Idag hölls årets sista fullmäktige och budgeten för 2021 beslutades - här kan du läsa anförandet av vårt kommunalråd Niklas Gladh

Digitalt kommunfullmäktige

Du kan se sändningen i efterhand på botkyrka.kommun.tv, anförandet börjar ca 1 h 18 min in i sändningen

Tack, ordförande!

Botkyrkabor, 

Vi står nu mot slutet av ett mycket speciellt år, där vi fått ställa om mycket i vår vardag. Det har varit tufft och är tufft för många. För de som jobbar inom omsorgen, inom skola och förskola och alla andra som fått ställa om för att kunna arbeta vidare med sin viktiga insats för kommunen. Passar på att säga ett stort tack till er alla!

Och inte minst har det varit jobbigt för alla som personligen drabbats. Vare sig man blivit sjuk själv eller mist en nära anhörig.Alla bär vi med oss våra egna känslor och historier. I detta speciella läge ska vi nu blicka framåt. Vi ska se till att tillsammans samla kraft för att skapa ett hållbart Botkyrka. Ett medmänskligt samhälle.

 

Ska vi lyckas med det är det viktigt att tänka på helheten. För alla. För hela Botkyrka! Andra kan prata om att prioritera kärnverksamheten. För att i nästa sekund med ett penndrag dra bort pengar från exempelvis kulturen eller ekologisk mat.

För oss i miljöpartiet är hela hållbarheten avgörande. Vi kan inte utelämna någon del.
Därför är miljö och klimat kärnverksamhet.
Därför är kultur kärnverksamhet.
Därför är folkhälsa en kärnverksamhet.
Samtidigt är förstås förskola, skola, omsorg och social verksamhet kärnverksamhet.
Ett hållbart samhälle ÄR kärnverksamhet!

Därför kan jag, som miljöpartist, med gott samvete tillsammans med mittenmajoriteten lägga fram en budget som, så långt det idag är möjligt, tar höjd för helheten och tar ansvar för Botkyrka och vi alla som bor här.

Fullmäktige och Botkyrkabor,
För att visa på helheten ska jag lyfta några exempel på viktiga satsningar som finns med i budgeten
för kommande år;

 •  Fortsatt satsning på cykel för både hälsa och klimat. Nästa år bygger vi ett cykelgarage vid Tullinge station så att de som pendlar kan låsa in sin cykel tryggt och säkert. Gång- och cykelvägar byggs och renoveras runt om i kommunen.
 • För att gynna de fossilbränslefria resorna skapar vi gröna parkeringsplatser. Exempelvis möjlighet till elbilsladdning vid våra idrottsanläggningar.
 • Naturvården ska öka. Vi tillför extra medel för att kunna ta hand om våra sjöar.
 • Vi bygger nya dagvattenparker för att rena det smutsiga dagvattnet innan det rinner ut i vattendrag och sjöar.
 • På tal om sjöar så ska vi se över så att Malmsjön är badbar och vi ska se hur vi kan skapa ett sammanhängande gångstråk runt Tullingesjön.
 • Och i norra Botkyrka fortsätter arbetet med att skapa ett naturreservat längs Mälaren mellan Slagsta och Norsborg, Mälarskogen. Ett viktigt steg i att värna vår bostadsnära natur.

Vad gör vi då för den sociala hållbarheten? Kittet som får samhället att hålla ihop

 • Ska vi känna oss trygga och trivas tillsammans i Botkyrka behöver vi skapa en lugn och trygg miljö. Vi behöver ge våra unga en framtidstro, där de kan få lyckas i skolan och ha en inkomst med en meningsfull sysselsättning och en bra fritid.
 • I budgeten vill jag bland annat lyfta fram att vi tillför extra resurser till skolan och vi säkrar våra öppna förskolor. Och tillsammans med regionen öppnas nu två familjecentraler. En i Fittja och en i Tullinge, där vi bland annat knyter ihop bvc med våra öppna förskolor för att tidigt kunna möta våra föräldrar och barn utifrån deras behov.
 • Socialnämnden tillförs medel för att kunna utöka det framgångsrika arbetet med MVP, mentors in violence prevention, och Tåget så det kan implementeras i fler skolor. Alla våra elever ska få möjligheten att på ett bra sätt jobba med normer och värderingar för att bli schysstare med varandra och andra och våga ta ett kliv från den machokultur som leder till ett upptrappat våld.
 • Vi fortsätter vår samverkan med polisen för ett tryggare Botkyrka, genom fortsatt satsning på det våldspreventiva centret, VPC. Och för de unga Botkyrkabor som hamnat snett bygger vi upp en avhopparverksamhet så att det ska gå att lämna ett kriminellt liv bakom sig.

För oss i mittenmajoriteten och miljöpartiet är satsningar på kultur och idrott viktigt.

 • Att få utlopp för sin kreativitet stärker oss som människor, oavsett om det är genom idrott, konst eller poesi.
 • Och som i alla tider, kanske extra mycket i dessa tider, är det viktigt att människor får känna glädje och en livstro. Något som kulturen, och jag räknar nog in idrotten som kultur, bidrar starkt med.
 • Jag är därför glad över att tillhöra ett parti och en majoritet som lägger resurser på idrottsanläggningar, nya utegym, friluftsentréer och konsthall för att nämna något.

 

Vi satsar på ett hållbart samhälle för alla.

Bifall till mittenmajoritetens förslag till budget. Tack!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: