Prioriterade frågor i valet 2018

Miljöpartiet vill att Botkyrka ska bli en mer hållbar kommun, här är våra 9 förslag för att det ska bli så!

Nu, klimatet kan inte vänta

Bygga framtiden miljövänligt och klimatsmart
Vi har tröttnat på betongen! I framtiden ska det byggas i trä med gröna tak och solceller. Bygga i trä går fortare och är miljövänligt, eftersom det binder koldioxid i träet.

Göra lätt att välja rätt
Vi vill ställa om till en fossilfri biltrafik med laddstolpar och biogaspumpar i alla kommundelar. Vi storsatsar på cyklisterna med bland annat säkra cykelgarage vid våra pendeltågs- och t-banestationer.

Hellre skydda än skövla
Vi måste säkra vårt viktigaste livsmedel - dricksvattnet - genom att skydda våra vattentäkter. Med dagvattenparker renar vi dagvattnet och minskar risken för översvämningar. Vi vill skydda våra tätortsnära naturområden för rekreation och biologisk mångfald.

Nu, barnen kan inte vänta

Ha en giftfri förskola & skola
Föräldrar ska inte behöva oroa sig för att deras barn utsätts för plaster och gifter i kommunens verksamhet. Därför vill vi arbeta vidare med målet om en giftfri vardag för våra barn!

Ha fler vuxna i skolan
Lärarna måste jobba mer med kunskap och mindre med administration. Vi satsar på fler lärare, kuratorer och administrativ personal i skolan. Vi vill att lärarna ska få mer tid till elevernas lärande!

Utöka sommarlovsaktiviteter
Det är på många sätt viktigt att ha en meningsfull fritid. Vi vill satsa extra på barnen i familjer med svaga socioekonomiska förutsättningar. Vi vill att det finns fler aktiviteter på sommaren för alla!

Nu, förorten kan inte vänta

Bygga med närhet till service och natur

När vi fortsätter bygga i Botkyrka, ska det göras genom varsam förtätning. Närhet till god kommunal service, kollektivtrafik och naturen är nödvändig för en tillgänglig och trivsam livsmiljö.

Hjälpa fler till egen försörjning
Arbetslösa långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna få en egen försörjning, ex. genom samarbeten med civilsamhället. Främja företag inom gröna näringar och skapa lokaler för små företag i olika stadsdelar.

Skapa ett trivsamt och tryggt Botkyrka
Vi vill skapa trygga och tillgängliga mötesplatser för att motverka droger, kriminalitet och otrygghet. Vi vill utöka samarbetet mellan kommunen, civilsamhället, polisen och fastighetsägarna.

 

Följ oss på Facebook för att läsa mer! facebook.com/miljopartietbotkyrka