Val av nämndemän

Valberedningen för Miljöpartiet i Botkyrka förbereder val för två nämndemän. Valet sker vid MP Botkyrkas sommaravslutning i juni.

En nämndeman har ett utvecklande uppdrag, där det finns chans att möta människor i olika livssituationer. Nämndemännen representerar svenska folket i domstolarna och dömer tillsammans med juristdomare. De har en viktig roll genom att ge allmänheten insyn i domstolarna och bidrar till förtroende för domstolarnas arbete.
En nämndeman behöver inte var kunniga i juridik, utan får en utbildning på domstol i det som behövs veta innan tjänstgöringen börjar. I uppdraget är det viktigt att ha ett gott omdöme, vara självständig och laglydig. Det är lagen som ska följas i dömandet och inga personliga värderingar eller politiska åsikter får påverka. Domstolar kontrollerar och tar in utdrag ur belastningsregistret och från kronofogden av de valda nämndemännen. Mandatperioden är på fyra år och arvode ingår i uppdraget. Ifall ni vill ha mer information om uppdraget hänvisar vi till blinämndeman.se
Domstolsverket vill gärna utöka bredden bland nämndemännen. Myndigheten ser gärna att även yngre och politiskt obundna personer söker. Därför har vi inget krav på att man måste tillhöra partiet, utan det är öppet för alla svenska medborgare i Botkyrka att söka. Valet kommer att äga rum på MP Botkyrkas sommaravslutningsmöte i juni.
Du kan nominera dig själv, eller någon annan (personen ska vara tillfrågad) som du vet är intresserad av uppdraget senast den 9/5-2019.
Det går att nominera sig själv muntligt på medlemsmötet, valberedningen bereder då inte nomineringen.
Skicka alltid med kontaktuppgifter med telefonnummer och en skriftlig motivering varför du, eller den du nominerar är lämplig. Valberedningen tar inte emot muntlig nominering. Valberedningen kommer att ha intervjuer med samtliga som nominerar sig. Intervjuer med tid återkommer valberedningen med och det kan ske med kort varsel.
Skicka din nominering till: [email protected]

Med vänliga hälsningar
Valberedningen
MP Botkyrka

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: