Vi välkomnar regeringens extra satsningar på skolan!

Vi välkomnar regeringens extra satsningar på skolan!

Idag presenterades nyheten att regeringen inför ett nytt statligt bidrag för att skapa större jämlikhet Sveriges skolor emellan. Detta är någonting som vi är mycket glada över från Miljöpartiet Botkyrkas sida.
 – Med tanke på att Botkyrka är en av de kommuner i landet med störst utmaningar gällande skolan så är detta en mycket positiv nyhet som regeringen presenterar idag. Nu får vi mer resurser till att jobba för en lyckad skolgång för alla barn i kommunen, där det inte spelar någon roll vart i kommunen man är född eller vilken utbildningsbakgrund ens föräldrar har, säger Myrna Persson kommunalråd för Miljöpartiet Botkyrka.

Det ekonomiska stödet som regeringen inför innebär att för höstterminen 2018 får Sveriges skolor dela på 1 miljard kronor, 2019 avsätts 3,5 miljarder kronor. Fullt utbyggt år 2020, ska bidraget omfatta 6 miljarder kronor årligen. Stödet är utformat på sådant sätt att de skolor i landet med störst behov kommer få mest.

– Vi välkomnar det nya stadsbidraget för jämlikhet i skolan. Med mer resurser till områden och skolor med stora behov kommer vi få en större möjlighet att skapa en likvärdig skola utifrån lokala behov och omständigheter. Ojämlikheten mellan skolor är ett strukturproblem som enskilda kommuner inte kan lösa på egen hand, vi är därför glada över regeringens beslut att tillskjuta medel för just detta ändamål, säger Embla Holmlid Kolenda, Miljöpartiets vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Läs mer på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6921814

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter