Vi vill se en överdäckning av Flaggplan

Miljöpartiet vill överdäcka flaggplan i Tullinge för att skapa en mer trivsam miljö och minska bullret

En visionsbild över hur flaggplan skulle kunna se ut i framtiden

Tidigare i år gjorde Trafikverket en skövling av träden runt järnvägen i Tullinge med resultatet av ett oattraktivt kalhygge. Extra tydligt märks det från Flaggplan och ner mot Tullinge station. De boende har förlorat sin gröna utsikt och istället fått en betydligt tråkigare och bullrigare miljö, som försvårar vistelse på balkonger och uteplatser. Och känslan för de bilburna är inte mycket bättre då de kommer från Flemingsbergshållet. När hen kommer upp för backen mot Flaggplan möts denne av något som närmast kan likna en flygraka. Mängder av grå asfalt och däremellan en järnväg som tillsammans med bilvägarna bildar kraftig barriär mellan de olika delarna av Tullinge. Miljöpartiet föreslår därför en överdäckning av järnvägen just vid Flaggplan, från Hantverksbyn och ner mot Tullinge station där järnvägen går som i en ravin. En överdäckning kommer ta bort buller från järnvägen samtidigt som det bättre knyter ihop Tullinges delar. Dessutom kommer en sådan här lösning möjliggöra för både nya grönytor, med träd och annan växtlighet, och ny attraktiv bebyggelse. Från miljöpartiets sida tror vi även att en tillkommande bebyggelse nära pendeltåget på den nordöstra sidan om stationen skapar bättre förutsättningar för att få till den efterlängtade andra uppgången till Tullinge station.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: