Miljö och klimat

Klimathotet är mer akut än vad det någonsin varit. Dag efter dag ser vi hur forskare larmar om hur den biologiska mångfalden hotas samtidigt som isar smälter och ögrupper sätts under vatten. Därtill gör avgaser och andra utsläpp att luftkvaliteten i våra städer blir dålig och hotar människors hälsa och välbefinnande.

Avgaser gör att luftkvaliteten i städer blir dålig

Miljöpartiet vill

  • Ställa miljö och etiska krav på upphandlingen av varor och tjänster
  • Främja företag inom gröna näringar och cirkulär ekonomi
  • Mer resurser till naturvård
  • Bättre uppföljning av miljöarbetet i verksamheterna genom tex. ett miljöledningssystem

- - - - -

Klimathotet är mer akut än vad det någonsin varit. Dag efter dag ser vi hur forskare larmar om hur den biologiska mångfalden hotas samtidigt som isar smälter och ögrupper sätts under vatten. Därtill gör avgaser och andra utsläpp att luftkvaliteten i våra städer blir dålig och hotar människors hälsa och välbefinnande.

Botkyrka kommun ska vara ett föredöme i arbetet med att rädda planetens viktiga naturvärden och skapa en giftfri miljö som främjar såväl upplevelser som människors hälsa. Goda steg mot detta har tagits redan under denna mandatperiod och till nästa vill vi göra än mer. Botkyrkas ambitiösa klimatstrategi kring utsläppsmål och anpassningskrav ligger till grund för vårt arbete.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: