Boxholm

Vi vill ha solceller på taken och billigt bredband för alla i Boxholms kommun. Vi vill att framtidens Boxholm visar solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, med kommande generationer och med världens alla människor. I ett hållbart Boxholm bygger, bor och reser vi energieffektivt med förnybar energi. 
Och i ett hållbart Boxholm behövs vi alla!
 

Våra prioriteringar

ekologisk och rättvis konsumtion.

Landets kommuner står för en stor del av Sveriges totala konsumtion. Vi verkar för att Boxholm kommuns upphandlingar av varor och tjänster sker i solidaritet med djur, natur och jordens alla människor nu och i framtiden. Vi vill öka andelen ekologiska livsmedel i kommunens inköp.

Gröna jobb.

I det hållbara Boxholm skapar vi arbetstillfällen genom att ta vara på och förädla lokala tillgångar och råvaror. Vi vill under kommande mandatperiod gradvis öka Boxholm kommuns inköp av lokalt producerade livsmedel, varor och tjänster för att minska onödiga och farliga transporter och skapa fler arbetstillfällen här.

Kultur.

Vi vill öka stödet till lokal kulturell verksamhet och ser framför oss ett samhälle där vi i växande grad anser oss vara rika på annat än pengar, till exempel kultur, vänner och upplevelser.

Utbildning.

Möjligheterna till att skaffa oss kunskap och erfarenheter är avgörande för att kunna bygga ett hållbart Boxholm. Vi vill utveckla de praktiska och teoretiska på högstadiet med inriktning på hållbarhet och skapa fler praktikplatser och lärlingsplatser med hållbarhetsprofil.

Miljöpartiet Boxholm

Kontakt