Utveckla kommunens utbildningar

Möjligheterna till att skaffa oss kunskap och erfarenheter är avgörande för att kunna bygga ett hållbart Boxholm. Vi vill utveckla de praktiska och teoretiska på högstadiet med inriktning på hållbarhet och skapa fler praktikplatser och lärlingsplatser med hållbarhetsprofil.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: