Hälsa och omsorg

Hälsa och omsorg

Samtidig som vi alla lever längre och andelen äldre blir större, så måste vi se till att alla får leva hela sitt liv värdigt.

Miljöpartiet vill

Bra levnadsmiljöer, social gemenskap, god och näringsriktig mat, och omsorgsfull och kompetent personal är viktigt.Miljöpartiet tror att mångfald och konkurrens är bra och kan skapa innovativa och hållbara lösningar för framtiden.Kommunen måste ha bra uppföljning och hårda kvalitetskrav på egen och andras verksamheter. Människor ska aldrig bli lidande på grund av kortsiktiga vinstintressen.  

Nyheter på Hälsa och omsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter