Näringsliv

Näringsliv

Företagande skapar jobb, och därmed möjligheter. Vi tror på att uppmuntra lokala företagare att ställa om för en hållbar värld.

Miljöpartiet vill

I en tid då många åkrar och gårdar står obrukade vill Miljöpartiet skapa förutsättningar för nya och unga jordbrukare att plöja vidare och odla mer hållbara grödor och arbeta för en sund köttproduktion. Vi vill stötta lokala företag och skapa ett bättre företagsklimat genom t.ex. smidigare handläggning av ärenden och en bättre tillgänglighet för kommunens innevånare. 

Nyheter på Näringsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter